פרופסור חיים אסיאג, רו"ח

השכלה

פרופ' חבר במסלול האקדמי המכללה למינהל.

בעל רישיון לראיית חשבון משנת 1993.

בוגר החוגים חשבונאות וכלכלה (בהצטיינות) באוניברסיטת ת"א (1986-1990).

הוראה ופעילות אקדמית

פעילויות ייעוץ

במסגרת פעילות עסקית באמצעות חברת אסיאג יועצים בע"מ, אני כותב חוות דעת חשבונאיות רבות בנושאים חשבונאיים שונים, חוות דעת מקצועיות לרשות לניירות ערך, חוות דעת מומחה לבית משפט.

כמו כן הנני משמש כיועץ חשבונאי בתחומים שונים, כגון: ייעוץ לדירקטוריון בחברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות, ייעוץ וליווי מיזוגים ורכישות (A&M), הנפקות פרטיות והצעה לציבור IPO  ו-Secondary , ייעוץ וסיוע בגיוס משקיעים וכספים מול המערכת הבנקאית, עבודה מול הרשות לניירות ערך כרואה  חשבון מבקר וכיועץ למעלה מ-25 שנה ועוד.

בנוסף לכך, במסגרת חברת אסיאג יועצים בע"מ, אני מעביר הדרכות ללקוחות המשרד, כגון: הדרכות בנושא הכנת דוחות כספיים בהתאם ל – IFRS תוך התמקדות בצרכים ספציפיים, הדרכות בנושאים מקצועיים (למשרדי רואי חשבון, אנשי עסקים וכו').

כמו כן אני מבצע בדיקות חשבונאיות וכלכליות (Due Diligence) והערכת שווי לחברות, הכנת דוחות חשבונאיים/ כלכליים לקביעת נזקים, ביצוע בדיקות ובקרות לתהליכי עבודה באגף הכספים, לרבות מתן המלצות על בקרות ניהוליות במטרה לייעל תהליכי עבודה.

בין לקוחות המשרד נכללים תאגידים וקונצרנים ציבוריים במשק, משרדי רואי חשבון, גופים ממשלתיים, חברות בינלאומיות, חברות ביטוח וגורמים רבים המובילים ומעורבים במשק הישראלי ובכלכלה הישראלית, כגון: ממן, גלובוס אריזות, חברת חשמל, מימון ישיר, אלבר, תעשייה אווירית, גלובוס מקס, דואר ישראל, רשות שדות התעופה, כביש חוצה ישראל, מע"צ, טמפו, פוקס, גזית גלוב ישראל, גינדי אחזקות, אזורים, ישפאר מוצרי צריכה, כלל ביטוח, מנורה ועוד.

פעילות מקצועית ציבורית

ניסיון מקצועי

2009 – ואילך

שותף מנהל בחברת אסיאג יועצים בע"מ. החברה עוסקת במתן מגוון שירותים חשבונאים וכלכליים לרבות ייעוץ חשבונאי וכלכלי, ייעוץ וליווי פיננסי, הכנת חוות דעת חשבונאיות וכלכליות לבתי משפט ומתן חוות דעת עד מומחה, הערכות שווי ובדיקות כדאיות כלכליות, ליווי עסקאות רכישה ומיזוג ומתן הדרכות בתחומים חשבונאיים ופיננסיים.

2009 – ואילך
2017 ואילך

ריכוז בחינות ההסמכה הסופיות בחשבונאות פיננסית מתקדמת מטעם מועצת רואי חשבון.

2017 ואילך
2013-2018

יו"ר הדירקטוריון של חברת הלמן אלדובי בית השקעות.

2013-2018
2000 ואילך

חבר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

2000 ואילך
2010-2013

יו"ר הדירקטוריון של חברת הדס ארזים בית השקעות.

2010-2013
2002-2009

שותף בכיר במשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסיררErnst & Young .

2002-2009
2001-2002

שותף בכיר במשרד רואי החשבון ליובושיץ קסירר Arthur Andersen.

2001-2002
1995-2000

שותף מנהל במחלקה המקצועית במשרד רואי חשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton.

1995-2000
1989-1995

מתמחה, מנהל ומנג'ר המחלקה המקצועית במשרד רואי חשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton.

1989-1995
1998-2000

חבר הועדה לכללי חשבונאות של לשכת רו"ח בישראל.

1998-2000
1991-2017

מרצה בכיר בבית הספר למנהל עסקים במסלול האקדמי של המכללה למנהל, שנת השלמה.

1991-2017