תחומי התמחות

חשבונאות

תיקני דיווח כספי בינלאומי (IFRS) ,אשר אומצו כתקינה מחייבת על-ידי החברות הציבוריות, מושתתים על עקרונות אשר יישומם מחייב הפעלת שיקול דעת, בבחירת הטיפול החשבונאי הנדרש. כמו-כן, לעיתים ישנם מגוון אפשרויות לטיפול החשבונאי אשר מחייבים הכוונה וייעוץ חשבונאי מקצועי.

השירותים הניתנים על-ידי מחלקה זו מתייחסים הן לתקינה בינלאומית (IFRS) הן לתקינה חשבונאים ישראלית והן לתקינה אמריקאית.

חשבונאות ממשלתית

החובה לעמוד בכללי ממשל תאגידי תקין מחד והרצון ליישום כללי IFRS בדיווח הכספי של החברות הממשלתיות מאידך, מעלה בפני החברות הממשלתיות סוגיות שוטפות ומורכבות בכל הנוגע למערכת היחסים בין החברה לבין הממשלה בתפקידה כבעלים כלקוח/ ספק.

הדיווח הכספי של חברות ממשלתיות תוך יישום כללי ה – IFRS מעלה סוגיות חשבונאיות מאתגרות ומורכבות בחברות המחייב ייעוץ והכוונה על-ידי יועץ מומחה בתחום.


אסיאג יועצים מלווה לאורך שנים חברות ממשלתיות רבות ומספקת שירותי ייעוץ חשבונאיים מקיפים.

מיזוגים ורכישות

אנו מייצגים רוכשים, מוכרים ומוסדות פיננסים בעסקאות בישראל. הידע והניסיון שנצבר במיזוגים ורכישות באסיאג יועצים מאפשר לנו להציע אסטרטגיות יצירתיות ואפקטיביות ליישום עסקאות מיזוג ורכישה. מעורבותינו הגבוהה בתהליך והכרות עמוקה עם צורכי הלקוח, רגישויותיו ורצונותיו מהווה גורם השפעה משמעותי בהצלחת העסקה. היכולת לספק ליווי וייעוץ בכל שלבי התהליך, משלבי התכנון האסטרטגי, ליווי בתהליך בדיקת הנאותות, ליווי חשבונאי, ובמקרה הצורך גם גיוסי הון וחוב, יוצרת מעטפת מקיפה של שירותים המאפשרת לחברה לספק ערך מוסף גבוה במהלך ביצוע העסקה ולאחריה.

מחלקה כלכלית

המחלקה הכלכלית עוסקת במכלול האספקטים הקשורים במימון הפירמה ושוויה, כולל עבודות ביחס למבנה הון אופטימלי, אנליזה של חברות ציבוריות, ביצוע עבודות כלכליות ובכלל זה הערכות שווי בלתי תלויות לצרכי הדיווח הכספי, ככלי עזר בקבלת החלטות קניה, מכירה, מיזוגים ורכישות, ולצרכי מתן חוות דעת לבית משפט. תחום הערכות השווי לצרכי הדיווח הכספי הוא חלק חשוב בעבודת המחלקה והעבודות בו מבוצעות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים (IFRS, תקינה ישראלית וכן US GAAP). העבודות נעשות תוך ניתוח מעמיק של עסקי החברה והסביבה התחרותית בה היא מתקיימת ובמהלכן נעשה שימוש בתיאוריות כלכליות מתקדמות ובמידע ענפי נרחב אשר נאסף במהלך השנים.

לקוחות נבחרים: התעשייה האווירית, קבוצת גלובוס, קבוצת ממן, סופרגז, צינורות המזרח התיכון, הלמן אלדובי, נמל אשדוד, ברק קפיטל בע"מ, מי אביבים – תאגיד המים של עיריית ת"א, המסלול האקדמי המכללה למנהל, אורט ישראל בע"מ, אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, רוטקס, עורב, בית העלמין העירוני הרצליה, בוניטה, א.ב קרן פרויקטים, גול פרטנרס בע"מ, ארזים השקעות בע"מ, דרונט טכנולוגיות בע"מ, ראלקו סוכניות בע"מ.

ניסיון נבחר בתחום הערכות השווי וחוות דעת כלכליות הקשורות בהערכות שווי: התעשייה האווירית, קבוצת גלובוס, קבוצת ממן, צינורות המזרח התיכון, הלמן אלדובי, המסלול האקדמי המכללה למנהל, מרכז השלטון המקומי, ברק קפיטל בע"מ, רוטקס, בוניטה, א.ב קרן פרויקטים, אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ, ראלקו סוכניות בע"מ.

ליווי והשבחת חברות

ממקדת את שדרת הניהול כגורם הקריטי ביותר בחברה – שיפור הרווחיות ותשואת בעלי המניות של החברה על השקעתם, היינו העלאת ערך החברה. שיפור הרווחיות, ראשיתו בניתוח עיסקי וניהולי של החברה, בדיקת מיקוד בפעילויות מרוויחות וויתור על כאלה שלא, יצירת תהלכי עבודה לשיפור מתמיד ביעילות המחלקות השונות באירגון והקשר ביניהן, הקנית כלים ניהוליים יעילים תוך יצירת מנגנון דיווח יעיל על המצב העיסקי של החברה

ליווי חשבונאי בתהליכי הנפקה וגיוס הון

תהליך עריכת הדוחות הכספיים והדיווחים הנלווים של חברות במסגרת הנפקה לראשונה בבורסה לניירות ערך וגיוסי הון שונים עשוי להיות תהליך מורכב שיכול לכלול, בין היתר, מעבר בין תקינות חשבונאיות מדווחות, קביעת כללים ונהלי חשבונאות מתאימים, הכנת ניירות עמדה חשבונאיים, עבודה שוטפת מול רואי החשבון וגרומים שונים המעורבים בתהליך ההנפקה כגון עורכי דין, יועצי הנפקה, חתמים ועוד.

משרדנו מספק ליווי חשבונאי כולל לחברות במסגרת תהליכי הנפקה וגיוסי הון ועריכת דוחות כספיים לכל מטרה. המחלקה מנוהלת על ידי רו"ח ירון תירוש אשר לו ניסיון פרקטי ואקדמי רב בחשבונאות פיננסית בכלל ובעריכת דוחות כספיים וליווי חשבונאי בתהליכי הנפקה בפרט.