רו"ח, ירון תירוש

השכלה

פעילות מקצועית ציבורית

ניסיון מקצועי

2012-2019

ארנסט אנד יאנג-קוסט פורר גבאי וקסירר-סניור מנג'ר במחלקה המקצועית.

2012-2019
2010-2012

משרד רו"ח BAKER TILLY  הורוביץ עידן סבו טבח & כהן טבח.

2010-2012

פרקטיקה בתחום החשבונאות