רו"ח, ירון תירוש

השכלה

 • בעל רישיון רו"ח משנת 2012.
 • בוגר תכנית הכשרה למנהלים מצטיינים באוניברסיטת תל אביב בשיתוף אוניברסיטת קלוג מארה"ב. התכנית הינה תכנית ייעודית למנהלים מצטיינים של פירמת ראיית החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY).
 • בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למינהל.

פעילות מקצועית ציבורית

 • משנת 2017 ועד היום - בעל פעילות של הכנת סטודנטים לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת השלמה בחשבונאות. הפעילות כוללת קורסי הכנה לבחינות, כתיבת ערעורים על הבחינות, כתיבת חומרים מקצועיים הכוללים ספרי הרצאה וספרי תרגילים ועוד.
 • מרצה בחשבונאות פיננסית במסגרת סדנה פרקטית של לשכת רואי החשבון בישראל להכנה לבחינות מועצת רואי החשבון.
 • בשנים 2011-2016 - נמנה על צוות ההוראה בקורסי חשבונאות פיננסית בשנת ההשלמה בחשבונאות, בשנה ג' בתואר הראשון ובחוג ללימוד המשך במסלול האקדמי המכללה למינהל.
 • בשנים 2014-2017 – נמנה על צוות כותבי בחינות מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית א'.

ניסיון מקצועי

2012-2019

ארנסט אנד יאנג-קוסט פורר גבאי וקסירר-סניור מנג'ר במחלקה המקצועית.

2012-2019
2010-2012

משרד רו"ח BAKER TILLY  הורוביץ עידן סבו טבח & כהן טבח.

2010-2012

פרקטיקה בתחום החשבונאות

 • מעל 10 שנות ניסיות בפרקטיקה החשבונאית.
 • יועץ חשבונאי ומלווה חברות בפן החשבונאי במסגרת תהליכי הנפקה לראשונה בבורסה לניירות ערך לרבות סיוע בעריכת הדוחות הכספיים.
 • בעבר מנהל בכיר במחלקה המקצועית במשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר EY. מעל 7 שנות עבודה במחלקה המקצועית במשרד.
 • ניסיון רב בליווי חשבונאי של חברות הכולל, בין היתר:
 • סקירה ומעבר על דוחות כספיים.
 • ליווי חשבונאי בסוגיות חשבונאיות מורכבות.
 • כתיבת חוות דעת וניירות עמדה חשבונאיים.
 • ליווי בקביעת והטמעת מדיניות חשבונאית.
 • יישום לראשונה של תקנים חדשים.
 • מעבר בין תקינות חשבונאיות מדווחות.
 • ליווי חשבונאי בדיונים עם רשות ניירות ערך לרבות הכנת פניות מקדמיות.
 • ליווי חשבונאי במסגרת הנפקה לראשונה של חברות.
 • ניסיון חשבונאי רב בתחומים שונים ותעשיות שונות כגון נדל"ן, קמעונאות ומוצרי צריכה, תעשייה, גז ונפט, טכנולוגיה, פיננסיים ועוד.
 • עבודה שוטפת מול מחלקות אחרות במשרד לרבות מחלקה כלכלית, מחלקת מסים, מחלקות הייעוץ ועד.
 • הדרכות משרדיות בחשבונאות לעובדי המשרד וללקוחות.
 • השתתפות בוועדות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות במסגרת יישום של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים בישראל.